Vrh M

 
Matka Otec
FANY Komjatické jazero
ARGO spod Ščalby
výborná,brlohár,CACIT,SH-BL-FSMP-LSMP-SD-3xMSBL-MKBL I.c výborný,CAC,R.CACIB,BL-SH-SD-FSMP-MKBL-MGC I.c

 

Dátum narodenia: 1.7.2012

Počet šteniatok: 3 psy a 1 sučka

MAX KJ - BL I.c

MOBY KJ - export Česko - úhyn 

MIA KJ