CHOVNÁ SUČKA

ROXY Komjatické jazero po úspešnom absolvovaní VSMP splnila podmienky chovnosti.  

U,brlohár,R.CAC,CAC, CACIT,CACT,SH-FSMP-MSBL-FD-VSMP I.c, BL-MKBL-MJTK II.c,SD-JSMP III.c 

 

Klub chovateľov poľovných sliedičov 

Všestranné skúšky malých plemien a retrieverov Komjatice, 16.-17.9.2017

ROXY Komjatické jazero - I. cena, 296 b, 3. miesto, najlepšia voda

 

Klub chovateľov poľovných sliedičov 

Jesenné skúšky malých plemien a retrieverov Komjatice, 12.8.2017

ROXY Komjatické jazero - III. cena, 207 b

Zdroj foto: KCHPS  MVDr. Veronika Hrúzová

 

MJTK MKV, 10.6.2017

Závozteto AXEL - I.c, 100b, CACT

ROXY Komjatické jazero - II.c, 83b