CYRA od Nebojského kaštieľa

 

Dátum narodenia: 5.5.2018

SPKP 13693

Pôvod
Matka: POLLY zo Šuchovho dvora
 
CIR z Mikulákova dvora
ASTA z Britisu
Otec: MONTY z Oravskej magury MONTY Viva Moravia
BESSY z Oravskej Magury

 

Absolvované výstavy a skúšky
Klubová výstava Sielnica, 16.6.2018 veľmi dobrá
SHOJ, Branč 14.4.2018
BL, Komjatice 12.5.2018
FSMP, Nové Zámky 20.5.2018
SD, Dačov Lom 1.-2.12.2018
3,4,obstál
II. cena
II. cena
I. cena