Vrh E

 
Matka Otec
DONA Komjatické jazero
MOBI Alumínium
výborná,ChSR,2xCAC,CACIB,BOB,brlohár,ICHT,CACT,
7xCACIT,SH-BL-4xMSBL-MSBLJgdt-BHFK-LSMP-FD-MGC I.c,Norovanie na jazveca Rusko III./II.CT
výborný,MDS-FS-SD-SH-BL I.c, MKBL-MVS- II.c, CACIT,CACT
 

 

Dátum narodenia: 2006

Počet šteniatok: 3 psy a 2 sučky

EMIR KJ

ETON KJ

ERY KJ

ELLIS KJ

EDA KJ