Rok 2010

 
Klubové lesné skúšky malých plemien, PZ Žirany - Jelenec 9.10.2010
Organizátor Klub chovateľov poľovných sliedičov - CACT,CCT
HASAN KJ - I.cena, 220 b, Víťaz skúšok
GASKO KJ - I.cena, 198 b
Viac foto ---> TU
 
 
Jesenné skúšky stavačov, Dolné Saliby 15.9.2010
ACORA Dolný Malachov - I.cena / 213 b
Viac foto ---> TU
 
Medzinárodné skúšky brlohárení, Galanta 17.-18.7.2010
FANY KJ - vyhnanie 0,47s / vyhnanie 3,40m; I.cena / I.cena, CACIT
HASAN KJ - vyhnanie 0,51s / PP 0,34s; I.cena / II.cena
HARIK KJ - I.cena / II.cena
 
Medzinárodné skúšky v brlohárení, Dojč 26.-27.6.2010
HASAN KJ - hrdlo 0,32s / vyhnanie 0,49s; I.cena/I.cena, CACIT
GASKO KJ - 2PT 3,14m / hrdlo 1,44m; II.cena / I.cena
HARIK KJ - I.cena / I.cena, CACIT
 
Klubová výstava, Sielnica 12.6.2010
HASAN KJ - Výborný 2, R.CAC
GASKO KJ - Výborný
 
Skúšky brlohárení, Komjatice 5.6.2010
HASAN KJ - II.cena / I.cena 
HARIK KJ - II.cena / II.cena
 
Farbiarske skúšky malých plemien, Tomašíkovo 22.5.2010
ELIN z Pukanca - I.cena / 112 b
 
Skúšky hlasitosti, PZ Mostová 24.4.2010
HASAN KJ - I.cena
HUGO KJ - I.cena
GASKO KJ - I.cena
 
Vrh J - 22.3.2010
Narodili sa šteniatka zo spojenia DONA KJ x JORK Deberča. 
Viac info TU a fotky vo fotogalérii Šteniatka. 
 
Vrh I - 8.3.2010
Narodili sa šteniatka zo spojenia FANY KJ x EKI Deberča. 
Viac info TU a fotky vo fotogalérii Šteniatka.