Naša svorka

Naša svorka

 

brlohár ICHT ChSR DONA Komjatické jazero

 

brlohár FANY Komjatické jazero

 

Závoztető AXEL - OMAR

 

ORAN Komjatické jazero

 

CARLA z Mihálikovho dvora

 

VASKO spod Gurďalu