DONA Komjatické jazero

DONA Komjatické jazero

CHOVNOSŤ SKONČENÁ PRE VEK

Dátum narodenia: 27.5.2003

SPKP 7466

Pôvod
Matka: ELA Kinarab
výborná, R.CAC, brlohár, FSMP-BL-MVS I.c, MDS II. c, U
OMAR ze Šosovny
ŽOLA od Fiľku
Otec: LOK Alumínium
výborný, Víťaz SR,Víťaz MFS, 2xCACIT,R.CACIT,2xCACT,
R.CACT,KV MDSJgdt2000,diviačiar,brlohár,BL-FS-SD-
SH-MSBL-MFS-MZH-MDSJgdt I.c
BANDY z Bělinky
GEMI Alumínium

 

Absolvované výstavy a skúšky
Klubová výstava, Sielnica 26.6.2004
MVP Nitracanis, 6.11.2004
MVP Nitra, 3.6.2006
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
Výborná 3
Výborná,CAC,CACIB,BOB
Výborná,CAC
 
BL Šurany, 30.5.2004
MSBL Belušské Slatiny, 19.-20.6.2004
MSBL Galanta, 14.-15.8.2004
SH Komjatice, 23.4.2005
BHFK Maďarsko, 25.7.2005
LSMP Čebovská Bukovina, 29.5.2005
MSBLJgdt Veľká Ves, 25.-26.6.2005
MSBL Podolie, 28.6.2005
Norovanie na jazveca Rusko, 27.-28.5.2006
FD Tomašíkovo, 30.9.2006
MSBL Lúčky, 24.6.2007
MGC Bohátka, 8.-9.8.2009
BRLOHÁR
MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE
I./I.c
I./I.c, CACIT
I./I.c, CACIT
I.c, hlasitosť 4
I.c, CACT, CACIT
I.c, odvaha 4
I./II. c
I./I.c, CACIT
III./II. CT, 2xCACIT
I. c
I./I.c, CACIT
I. c

 

Chrup - úplný

Výška - 34,5 cm