brlohár KAZAN Komjatické jazero (SK)

brlohár KAZAN Komjatické jazero (SK)

CHOVNÝ PES

Dátum narodenia: 11.4.2011

SPKP 9205

Pôvod
Matka: DONA Komjatické jazero
informácie TU
LOK Alumínium
ELA Kinarab
Otec: PRINC od Progara
brlohár,CAJC,R.CAC,KDST II.c,MKBL II.c,
SH-BL-MSBL I.c
Rokavari-Vadasz MISKA
DAŠA

 

Absolvované výstavy a skúšky
Klubová výstava Sielnica, 1.7.2012
MVP Nitradog, 30.3.2014
Výborný
Výborný,CAC,R.CACIB
SH Mostová, 21.4.2012
MSBL Komjatice, 23.-24.6.2012
LSMP Devičany, 7.7.2012
MGC Bojnice, 11.-12.8.2012
SD Mochovce, 24.-25.12.2012
MKBL Dojč, 22.-23.6.2013
MSBL Turá Lúka, 20.-21.7.2013
JSMP Komjatice, 17.8.2013
BRLOHÁR
I.c, hlasitosť 4
I./I.c, CACIT
I.c, odvaha 4
I./I.c
II.c
I.c
I./I.c, CACIT
I.c
 

Chrup - úplný

Výška - 37,5 cm

PLL - nosič (N/PLL)