brlohár ChSR HASAN Komjatické jazero (USA)

brlohár ChSR HASAN Komjatické jazero (USA)

Dátum narodenia: 5.5.2009

SPKP 8757

Pôvod
Matka: DONA Komjatické jazero
informácie TU
LOK Alumínium
ELA Kinarab
Otec: DIX z Jandovej
výborný,CAJC,brlohár,CACT,CACIT,BL-2xMSBL-
SD-SH-MFS I.c,MDS II.c
CAR Jarčino údolí
GAJA Alumínium

 

Absolvované výstavy a skúšky
Klubová výstava Sielnica, 12.6.2010    
CVP Nitracanis Nitra, 19.3.2011
MVP Grand Prix Slovakia, 4.6.2011
MVP Derby Winner Show, 5.6.2011
MVP Duo Nitradog, 24.-25.3.2012
Výborný 2,R.CAC
Výborný 1,CAC,BOB
Výborný 1,CAC,CACIB,BOB
Výborný 1,CAC,CACIB,BOB
2xVýborný 1,2xCAC,2xCACIB,2xBOB
SH Mostová, 24.4.2010
BL Komjatice, 5.6.2010
MSBL Dojč, 26.-27.6.2010
MSBL Galanta, 17.-18.7.2010
LSMP Jelenec, 9.9.2010
SD Lazec, 20.-21.11.2010
MSBL Ludanice, 26.-26.6.2011
MSBL Podolie, 30.-31.7.2011
MDSJgdt SObrance, 22.-23.11.2011
MKBL Komjatice, 23.-24.6.2012
MSBL Podolie, 5.8.2012
I.c
II./I.c
I./I.c, CACIT
I./II.c
I.c, Víťaz skúšok
III.c
I.c
I./I.c, CACIT
II. c
I./I.c, CACIT
I.c

Chrup - úplný

Výška - 36 cm

PLL - čistý (N/N)