ROCKY Komjatické jazero (SK)

ROCKY Komjatické jazero (SK)

Dátum narodenia: 21.9.2014

SPKP 9998

Pôvod
Matka: FANY Komjatické jazero
informácie TU
CAR od Třívrché borovice
DONA Komjatické jazero
Otec: DON-JOVAN
výborný,CACIB,BOB,2xCAC,BOG III
MSBL-JSMP-BL-SH I.c,CACIT,CACT
ATOS of Litle Suur
ČUPKA

 

Absolvované výstavy a skúšky
MVP Nitrawa cup, 2.4.2016
Klubová výstava Sielnica, 5.6.2016
Výborný 1,CAC,R.CACIB
Výborný 2, R.CAC
SH Mostová, 23.4.2016
FSMP Komjatice, 11.6.2016
BL Komjatice, 12.6.2016
MKBL Komjatice, 18.-19.6.2016
MSBL Turá Lúka, 16.-17.7.2016
FD Komjatice, 29.8.2016
I. c, hlasitosť 3
I. c
II./II. c
II./II. c
II./II.c
I. c

Chrup - úplný

Výška - 38 cm

PLL - nosič (N/PLL)