Skúšky duričov Veľký Klíž 21.-22. november 2009

22.11.2009 19:12

FANY Komjatické jazero dnes úspešne absolvovala SD v I. cene s počtom bodov 165.