Predbežné skúšky farbiarov Žemberovce 24. október 2009

24.10.2009 17:08

ELIN z Pukanca úspešne absolvovala PF v I. cene s počtom bodov 200.