MSBL Galanta 18.-19. júl 2009

19.07.2009 19:13

FANY Komjatické jazero sa zúčastnila MSBL v Galante. V prvý deň získala I. cenu s počtom bodov 72 a v druhý deň získala II. cenu s počtom bodov 64.