Memoriál Gustava Cmarku v brlohárení Bohátka 8.-9. august 2009

14.08.2009 19:48

Memoriálu sa zúčastnili Dona Komjatické jazero a Gasko Komjatické jazero. Dona v prvý deň získala I. cenu s počtom bodov 72 a v druhý deň nesúťažila, pretože sa stratila a podarilo sa nám ju nájsť až o 2 dni. Gasko v prvý deň získal I. cenu s počtom bodov 72 a v druhý deň získal II. cenu s počtom bodov 54.