Lesné skúšky malých plemien Veľká Ves 20. september 2009

20.09.2009 19:41

FANY Komjatické jazero úspešne absolvovala LSMP v I. cene s počtom bodov 234.